Aanmelden als "Vriend van de Paardenmarkt"

Ik machtig de Stichting Paardenmarktcomité Rijnsburg tot wederopzegging jaarlijks

in de maand april een donatie ad € ......* van mijn rekening af te schrijven.

*Minimaal bedrag 10 euro

 

Voor dit bedrag bent u "Vriend van de Paardenmarkt" en ontvangt u na betaling

jaarlijks 2 paardenhoefjes* (consumptiemunten) welke u tijdens de paardenmarkt op de diverse terrassen kunt inwisselen voor een consumptie. 

*Bij automatische incasso, ontvangt u éénmalig 1 EXTRA paardenhoefje

 

 

 
 
 
 
 

Info

"Paardenmarkt Comité"
Postbus 123
2230 AC Rijnsburg


info@paardenmarkt-rijnsburg.nl

Routebeschrijving naar Rijnsburg