Skip to content

Vriend van de Paardenmarkt

Aanmelden als "Vriend van de Paardenmarkt"


    algemene voorwaarden*

    Ik machtig de Stichting Paardenmarktcomité Rijnsburg tot wederopzegging jaarlijks in de maand april een donatie ad € ……* van mijn rekening af te schrijven.

    *Minimaal bedrag 10 euro

    Voor dit bedrag bent u “Vriend van de Paardenmarkt” en ontvangt u na betaling jaarlijks 3 Paardenhoefjes* (consumptiemunten) welke u tijdens de paardenmarkt op de diverse terrassen kunt inwisselen voor een consumptie.  *Bij automatische incasso, ontvangt u éénmalig 2 EXTRA Paardenhoefjes. OPM: Een standaard consumptie kost 2 Paardenhoefjes
    X