Skip to content

Vriend van de Paardenmarkt

Aanmelden als "Vriend van de Paardenmarkt"
  Ik machtig de Stichting Paardenmarktcomité Rijnsburg tot wederopzegging jaarlijks

  in de maand april een donatie ad € ……* van mijn rekening af te schrijven.

  *Minimaal bedrag 10 euro

  Voor dit bedrag bent u “Vriend van de Paardenmarkt” en ontvangt u na betaling
  jaarlijks 2 paardenhoefjes* (consumptiemunten) welke u tijdens de paardenmarkt op de diverse terrassen kunt inwisselen voor een consumptie. 

  *Bij automatische incasso, ontvangt u éénmalig 1 EXTRA paardenhoefje
  X